Mga Kontrata sa Stud at Lock In's

Ang aming libreng kopya ng aming kontrata sa stud.👇

https://drive.google.com/file/d/1ZqZP5hWF9trIlKuFaqiGVMMM_bpNe1Fi/view?usp=sharing

 

 

 

Mag -donate ngayon at panatilihin ang impormasyon at site na pupunta !!!✊