Nagpadala kami sa iyo ng isang email na may isang link upang mai -update ang iyong password.

I -reset ang iyong password

Padadalhan ka namin ng isang email upang i -reset ang iyong password.