Ipinaliwanag ng mga kulay ng aso 101

 

Mag -donate ngayon at panatilihin ang impormasyon at site na pupunta !!!✊